Picture

  ◘ s A l A w i k A i n Z ◘Mga Salawikain patungkol sa pakikisama, pakikipag-kaibigan at pakikipag-kapwa tao.

 1. Puri sa harap, sa likod paglibak
 2. Kaibigan kung meron, Kung wala'y sitsaron
 3. Ang tunay mong kaibigan, nasusubok sa gipitan
 4. Matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya
 5. Kapag tunay ang anyaya, sinasamahan ng hila
 6. Walang paku-pakundangan, sa tunay na kaibigan
 7. Hindi sasama ang pare, kundi sa kapwa pare
 8. Matapang sa kapwa Pilipino, susukot-sukot sa harap ng dayo
 9. Ang taong tamad, kadalasa'y salat
 10. Mag-aral kang mamaluktot habang maigsi ang kumot
 11. May pakpak ang balita, may tainga ang lupa
 12. Sagana sa puri, dukha sa sarili

Mga Salawikain patungkol sa kabutihan, kabaitan, kagandahang asal, pagpapakumbaba at pag-ingat.

 1. Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula
 2. Ang magandang asal ay kaban ng yaman
 3. Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat
 4. Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan
 5. Ang mabuting halimbawa, ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila
 6. Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon
 7. Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula
 8. Magbiro ka sa lasing, huwag sa bagong gising
 9. Bago mo sikaping gumawa ng mabuti, kailangan mo munang igayak ang sarili
 10. Ang lumalakad ng marahan, matinin man ay mababaw. Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim

Mga salawikain patungkol sa mga pangako at ka kawalan ng kaya.

 1. Buhay-alamang, paglukso ay patay
 2. Kasama sa gayak, di kasama sa lakad
 3. Ang tao na walang pilak, parang ibong walang pakpak
 4. Ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili
 5. Gaano man ang iyon lakas, daig ka ng munting lagnat
 6. Ang maniwala sa sabi-sabi'y walang bait sa sarili

Mga salawikain patungkol sa pagkakaisa at pagtutulungan.

 1. Anuman ang tibay ng piling abaka, ay wala ring lakas kapag nag-iisa
 2. Kaya matibay ang walis, palibhasa'y nabibigkis
 3. Ang mabigat gumagaan pag napagtutuwangan
 4. Ang lakas ay daig ng paraan
 5. Minsan man at kong golpe, daig ang pitong biyahe
 6. Ako, ikaw o kahit sinumang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran

Mga salawikain patungkol sa kagitingan at katapangan.

 1. Ang lihim na katapangan ay siyang pakikinabangan
 2. Sa larangan ng digmaan, nakikilala ang tapang
 3. Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buong-loob ay iilan
 4. Ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang
 5. Nawala ang ari, ngunit hindi ang lahi
 6. Ang lalaking tunay na matapang, hindi natatakot sa pana-panaan
 7. Kapag pinangatawanan, sapilitang makakamtan

Mga salawikain patungkol sa pagtitiis.

 1. Hanggang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot
 2. Pag may hirap, may ginhawa
 3. Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng luha
 4. Pag may kalungkutan, may kasiyahan
 5. Kung aakyat ka nga't mahuhulog naman, mabuting sa lupa'y mamulot na lamang
 6. Pagkapawi ng ulap, lumilitaw ang liwanag

Iba pang salawikain...

 1. Nasa Diyos ang awa,nasa tao ang gawa.
 2. Kapag ang tao'y matipid,maraming maililigpit.
 3. Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.
 4. Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.
 5. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.
 6. Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.
 7. Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.
 8. Ang gawa sa pagkabata,dala hanggang pagtanda.
 9. Pag di ukol, ay di bubukol.
 10. Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.
 11. Daig ng maagap ang taong masipag.
 12. Ako ang nagbayo ako ang nagsaing saka ng maluto'y iba ang kumain.
 13. Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.


Turan mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ikaw. (Tell me who your friends are, and I’ll you who you are.)

Ang tunay na kaibigan, nakikilala sa kagipitan (A friend indeed is a friend in need.)

Gawin mo sa kapuwa mo. Ang nais mong gawin niya sa iyo. (Do unto others what you want others do unto you.)

Malaki ang impluwensya ng salawikain sa kultura ng mga Filipino dahil sa bisa nito sa pagpapahiwatig ng pakikipagkapwa-tao, sa ugnayan ng tao sa Diyos, sa pagbibigay galang at puri sa mga magulang at sa pamumuhay.

Ang paala-ala ay mabisang gamot sa taong nakakalimot.

Ang taong nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit.

Hangga’t makitid ang kumot, magtiis mamaluktot.

Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.

Huli man daw at magaling, naihahabol din.

Kung hindi ukol, hindi bubukol.

Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.

Bawa’t palayok ay may kasukat na suklob.

Batang puso madaling marahuyo.

Tikatik man kung panay ang ulan,
malalim mang ilog ay mapapaapaw.

Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala.

Ubus-ubos biyaya, maya-maya ay nakatunganga.

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

Kung binigyan ng buhay, bibigyan din ng ikabubuhay.

Ang iyong kakainin, sa iyong pawis manggagaling.

Buhay alamang, paglukso ay patay.

Buntot mo, hila mo.

Kung nasaan ang asukal, naruon ang langgam.

Walang mapait na tutong sa taong nagugutom.

Lahat ng gubat ay may ahas.

Ang anumang kasulatan dapat ay lalagdaan.

Nasa taong matapat ang huling halakhak.

Ang tunay na kaibigan karamay kailan man.

Ang tunay na kaibigan, nakikilala sa kagipitan.

Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.

Turan mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ikaw.

Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa gawa mo.

Ang tao kapag mayaman marami ang kaibigan.

Magkulang ka na sa magulang huwag lamang sa biyenan.

Ang pag-aasawa ay hindi biro, ‘di tulad ng kanin
Iluluwa kung mapaso.

Nakikita ang butas ng karayon, hindi makita ang butas ng palakol.

Kung gaano kataas ang lipad gayon din ang lagapak pag bagsak.

Hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay.

Kapag ang ilog ay matahimik, asahan mo at malalim.
Kapag ang ilog ay maingay, asahan mo at mababaw.

Ang lumalakad nang mabagal, kung matinik ay mababaw.
Ang lumalakad nang matulin, kung matinik ay malalim.

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan,
hindi makakarating sa paruruonan.

Ang langaw na dumapo sa kalabaw,
mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam.

May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin.

Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing,
saka nang maluto’y iba ang kumain.

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

Huwag magbilang ng manok hangga’t hindi napipisa ang itlog.

Kung sino ang unang pumutak, siya ang nanganak.

Magkupkop ka ng kaawa-awa, langit ang iyong gantimpala.

Ang mabuting gawa kinalulugdan ng madla.

Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sinuman.

Ang butong tinangay na aso, walang salang nalawayan ito.

Ang utang ay utang, hindi dapat kalimutan.

Ang iyong hiniram, isauli o palitan.
Upang sa susunod, hindi ka makadalaan.

Ang bungang hinog sa sanga matamis ang lasa.
Ang bungang hinog sa pilit kung kainin ay mapait.

Walang humawak ng lutuan na hindi naulingan.

Gawin mo sa kapuwa mo. Ang nais mong gawin niya sa iyo.

Ang sakit ng kalingkingan damdamin ng buong katawan.

Ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtulung-tulungan.

Madaling pumitas ng bunga,
kung dadaan ka sa sanga.

Ibong sa awla’y ikinulong nang mahigpit,
kapag nakawala’y hindi na babalik.

Kahoy mang babad sa tubig sa apoy huwag ilapit
‘pag ito’y nadarang sa init, sapilitang magdirikit.

Nawawala ang ari, nguni’t ang uri ay hindi.

Sa larangan ng digmaan, nakikilala ang matapang.

Kung may hirap ay may ginhawa.

Kung ano ang taas ng pagkadakila
siya ring lagapak kapag nadapa.

Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan.

Bago mo batiin ang dungis ng ibang tao,
ang dungis mo muna ang tingnan mo.

Walang pagod magtipon, walang hinayang magtapon.

Ano man ang tibay ng piling abaka
ay wala ring silbi kapag nag-iisa.

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa pagkamatanda.

Ang taong mainggitin, lumigaya man ay sawi rin.

Walang matiyagang lalake sa pihikang babae.

Ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang.

Kung takot sa ahas, iwasan mo ang gubat.

Kapag may isinuksok, may madudukot.

Matutuyo na ang sapa nguni’t hindi ang balita.

Ang tunay na anyaya, may kasamang hila.


vUeLvA  aL h0mpAg3
(go back to hompage)